Job Information

Accenture Cloud Security Specialist in Krakow, Poland

Czy chciałbyś stać się częścią zespołu, który pomaga największym firmom w kraju i na świecie zadbać o bezpieczeństwo kompleksowych przedsięwzięć transformacyjnych, w tym migracji do chmury?

W zespole Cloud Security nie boimy się wyzwań, a naszych klientów wspieramy kompleksowo m.in. poprzez projektowanie, budowę i optymalizację architektury bezpieczeństwa, hardeningu usług chmurowych, migracji środowisk do chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej oraz wdrażanie rozwiązań z obszaru Cloud Security.

Na co dzień współpracujemy z największymi na świecie dostawcami rozwiązań chmurowych oraz rozwiązań wspierających bezpieczeństwo środowiska chmurowego. Nasz zespół stanowi pomost pomiędzy wyspecjalizowanymi działami biznesowymi i technicznymi oraz kadrą zarządzającą po stronie klienta.

Dołącz do naszego zespołu, jeżeli jesteś osobą o szerokich zainteresowaniach, lubisz rozwiązywać nieszablonowe problemy, nie boisz się podejmowania decyzji o dużej wadze i potrafisz wytłumaczyć złożone zagadnienia w prosty sposób – Accenture Security zaoferuje Ci jedną z najciekawszych ścieżek rozwoju dostępnych na polskim rynku. Pracujmy wspólnie, aby każdego dnia podnosić poziom bezpieczeństwa naszych klientów i kluczowych sektorów gospodarki!

Czym możesz się u nas zajmować?

Pracując w naszym zespole weźmiesz udział w realizacji ciekawych i nieszablonowych projektów dla dużych polskich oraz międzynarodowych klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa chmury. Twoje zadania będą dotyczyć m.in.:

 • projektowania architektury bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych i hybrydowych,

 • projektowania i konfiguracji poszczególnych usług bezpieczeństwa chmury, jak:

 • usług monitorowania bezpieczeństwa (narzędzia monitoringu chmurowego Azure Monitor, Azure Sentinel, GCP Operations, itp) oraz integracje z systemami SIEM/SOAR

 • zarządzania tożsamością i dostępem w chmurze (RBAC, MFA, SSO, CASB)

 • zarządzania i ochrony tożsamości uprzywilejowanych

 • szyfrowania danych w chmurze (at rest, in motion) z uwzględnieniem szyfrowania własnym kluczem (BYOK)

 • zarządzania poprawnością konfiguracji i hardening bezpieczeństwa usług

 • bezpieczeństwa sieciowego w chmurze i środowisku hybrydowym

 • bezpieczeństwa konteneryzacji w oparciu o Azure Kubernetes Service, Google Kubernetes Engine i Anthos Service Mesh,

 • pracy z narzędziami związanymi z podejściem Infrastructure as Code (IaC) oraz jego bezpieczeństwem (np. Hashicorp Terraform, Hashicorp Sentinel, Ansible),

 • projektowania i konfiguracji rozwiązań wspierających proces DevSecOps takimi jak Aqua Security, Prisma Cloud, SonarQube, Hashicorp Vault, Jenkins, GitHub, Azure DevOps,

 • i wielu innych aspektów cyberbezpieczeństwa związanych z konsumpcją usług chmurowych, o których jeszcze dziś nie słyszeliśmy, a które staną się codziennością w najbliższej przyszłości, wśród globalnych liderów rynkowych.

Czego będziemy od Ciebie oczekiwać?

 • Doświadczenia we wdrażaniu, rozwoju lub zarządzaniu środowiskami chmurowymi, w szczególności Microsoft Azure lub Google Cloud Platform (GCP).

 • Oczekujemy bardzo dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego, gdyż projekty realizujemy zarówno dla klientów w Polsce jak i na całym świecie, w szczególności w trybie zdalnym.

 • W trakcie pracy, przy dostosowaniu procesów i narzędzi do wymagań klienta, przydadzą Ci się (w zależności od użytego rozwiązania) umiejętności techniczne i doświadczenie w obszarze „klasycznego cyberbezpieczeństwa”, obejmującego takie technologie jak: SIEM, SOAR, EDR, skanery podatności, KMS, czy znajomość zagadnień Network Security (NGFW, Load Balancers, proxy, network analytics, etc.) i będą one dodatkowym atutem.

 • Doświadczenie i wiedza z obszarów infrastrukturalnych takich jak administracja i automatyzacja zarządzania infrastrukturą IT, wirtualizacja (systemów i sieci) będą dodatkowym atutem.

Co możemy Ci zaoferować:

 • Pracę hybrydową.

 • Umowę o pracę.

 • Prywatną opiekę medyczną , ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych.

 • Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport ).

 • Indywidualne wsparcie People Lead’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, sesje z Coachem .

 • P akiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich , technicznych i języ kowych, dostęp do platform e-learningow ych , możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji).

 • Employee  Assistance Program – konsultacj e prawnicz e , finansow e oraz psychologiczn e.

 • Płatny program poleceń pracowniczych .

 • Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś .

  W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( t.j . Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( t.j . Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. ”